НОВИНИ


12.05.2021

Захищено інтереси власника земельних ділянок у спорі з орендарем


Наші адвокати успішно відстояли інтереси клієнта, який провадить діяльність у сфері операцій з нерухомістю, в спорі з орендарем його земельних ділянок.

Описана ситуація виникла у зв’язку з тим, що між клієнтом, як власником низки земельних ділянок, з однієї сторони, та орендарем, з іншої сторони, було укладено низку договорів емфітевзису, відповідно до умов яких клієнт надав орендареві в користування земельні ділянки в цілях вирощування сільськогосподарських культур. Однак на стадії виконання договорів у клієнта виникли претензії до орендаря в частині невиконання низки договірних зобов’язань в частині оплати та відшкодування завданих збитків.

Наші фахівці були змушені вдатися до захисту прав клієнта і розробили ефективну стратегію вирішення даного конфлікту. Зокрема, було ініційовано звернення до судів з низкою позовів про розірвання договорів емфітевзису та про стягнення з орендаря завданих клієнту збитків, а також ініційовано кримінальні провадження відносно посадових осіб орендаря за фактами шахрайства та підробки документів.

В кінцевому підсумку, за наслідком усієї виконаної роботи, нам вдалося примусити орендаря прийняти всі висунуті клієнтом претензії, визнати позовні вимоги за пред’явленими позовами, здійснити усі спірні оплати і відшкодувати завдані клієнту збитки, а також в цілому врегулювати всі проблемні питання.

Надалі наші фахівці здійснили розробку погоджувальної документації між усіма зацікавленими сторонами про умови примирення, надали юридичний супровід в ході підготовки документів з метою оформлення досягнутих домовленостей, а також надали фактичний супровід при підписанні документів і подальшому виконанні сторонами взятих на себе зобов’язань.

Повернення до переліку